Tarieven

€99,50

Sessie  Hypnotherapie / EMDR 

€137,50

Sessie "Stoppen met roken" 
inclusief MP3 file  

€69,50

Persoonlijke MP3 file met
hypnotherapie sessie 

Tips voor vergoeding

Declaratie bij de zorgverzekeraar

Kijk voor de vergoeding door uw Zorgverzekeraar op: Zorgwijzer vergoedingen hypnotherapie 2020
 

Informeer voor het nagaan van de exacte vergoeding bij uw zorgverzekeraar en vermeldt daarbij de volgende informatie:
- AGB-zorgverlenerscode: 9032184
- RBCZ-licentiecode: 403214R
- Prestatiecode 24501 Hypnotherapie

Stuur de facturen altijd in (en bewaar altijd een kopie voor uzelf).

Aftrekbare zorgkosten belasting
Je kunt de gemaakte kosten voor therapie, als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. Je vindt hier meer informatie:
Aftrekbare zorgkosten inkomsten belasting

Informeer eens bij de Arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met jouw werk te maken hebben.