top of page
Strand bij zonsondergang

Tarieven

€112,50

Sessie  Hypnotherapie / EMDR 

€152,50

Sessie "Stoppen met roken" 
inclusief MP3 file  

€72,50

Persoonlijke MP3 file met
hypnotherapie sessie 

Gemiddeld zijn 4 tot 8 sessies nodig, afhankelijk van de problematiek en het gewenste doel.

Na de intake kan hierover meer duidelijkheid worden gegeven. 

Tips voor vergoeding

Declaratie bij de zorgverzekeraar

Kijk voor de vergoeding door uw Zorgverzekeraar op: Zorgwijzer vergoedingen hypnotherapie 2022
Informeer voor het nagaan van de exacte vergoeding bij uw zorgverzekeraar en vermeldt daarbij de volgende informatie:
- AGB-zorgverlenerscode: 9032184
- RBCZ-licentiecode: 403214R
- Prestatiecode 24501 Hypnotherapie

Stuur de facturen altijd in (en bewaar altijd een kopie voor uzelf).

 

Studenten of personen met bijstandsuitkering
Neem contact op met de therapeute en informeer naar de mogelijkheden van een betalingsregeling. 

Vergoeding door werkgever
Informeer eens bij de Arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vaak vooral klachten die met jouw werk te maken hebben, maar soms is een werkgever ook bij andere klachten bereid je financieel te ondersteunen. 


 

bottom of page