top of page

Trauma

De praktijk is gespecialiseerd in het werken met trauma. We spreken van een trauma als het gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waar-onder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Ook kunnen er door trauma een dissociatieve stoornis of een dissociatieve identiteitsstoornis ontstaan. Bij de behandeling van deze klach-ten als gevolg van trauma kunnen zowel hypnotherapie als EMDR worden ingezet. Meer over deze therapievormen leest u op de pagina Therapie. Klik hieronder op de link:

Image by Motoki Tonn
bottom of page