Trauma

De praktijk is gespecialiseerd in het werken met trauma. We spreken van een trauma als het gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waar-onder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Ook kunnen er door trauma een dissociatieve stoornis of een dissociatieve identiteitsstoornis ontstaan. Bij de behandeling van deze klach-ten als gevolg van trauma kunnen zowel hypnotherapie als EMDR worden ingezet. Meer over deze therapievormen leest u op de pagina Therapie. Klik hieronder op de link:

Image by Motoki Tonn